Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Var finns vulkaner?

I grunden är en vulkan bara en spricka i jordskorpan. Det krävs speciella förutsättningar för att vulkaner ska bildas – oftast sker det vid så kallade plattgränser.

I det här utbildningsklippet går vi igenom tre platser där vulkaner brukar bildas. Du lär dig begrepp som litosfärplattor, hetfläck, jordskorpa och magma – samt var eldringen finns och vad som är speciellt med den.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning

Artikelnummer
EDU991136
0,00 kr

Det krävs speciella förutsättningar för att vulkaner ska bildas. I det här utbildningsklippet går vi igenom tre platser där vulkaner brukar bildas.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto