Svenska djur: Räven

I Sverige har vi två olika sorters rävar – rödräv och fjällräv.

I det här utbildningsklippet lär du dig mer om räven. Var bor den, vad äter den, vad är speciellt med den – och hur tar den hand om sina ungar?

Artikelnummer
Edu991117
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig mer om räven.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Året runt i naturen
• Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.