Svenska djur: Gråsälen

Gråsälen är den största sälarten i Sverige. Den är väl anpassad för sitt liv i kalla vatten och kan dyka ned till ca 100 meters djup. Visste du att gråsälen kan samlas i grupper och sjunga så att sången hörs på långt håll?

I det här utbildningsklippet lär du dig om gråsälen. Var bor den, vad äter den, vad är speciellt med den – och hur tar den hand om sina ungar?

Till detta utbildningsklipp finns:
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning (pedagogisk inspiration för Klippkoll, Kahoot! och Eduklips minilektioner)
- Eduklips minilektion (en "Grej Of The Day" att använda med utbildningsklippet)

Artikelnummer
EDU991144
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig mer om gråsälen. Var bor den, vad äter den, vad är speciellt med den – och hur tar den hand om sina ungar?

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Året runt i naturen
• Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.