Svenska djur – Älgen

Älgen brukar kallas för skogens konung, då det är det största landlevande djuret i Europa.

I det här utbildningsklippet lär du dig mer om älgen. Var bor den, vad äter den, vad är speciellt med den – och hur tar den hand om sina ungar?

Artikelnummer
Edu991116
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig mer om älgen.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Året runt i naturen
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.