SHOA – bildandet av Israel (1948–1953)

Shoah – det hebreiska ordet för katastrof, som används för att beskriva Förintelsen.

1947 röstade FN om att Palestina skulle delas i en arabisk och en judisk stat. 1948 utropades staten Israel av premiärministern David Ben-Gurion.

I det här utbildningsklippet skildras övergripande vad som ledde fram till det historiska beslutet 1947, samt ges några exempel på de konflikter som beslutet kom att orsaka.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning (pedagogisk inspiration för Klippkoll, Kahoot! och Eduklips minilektioner)
- Manus

Artikelnummer
EDU991142
0,00 kr

I det här utbildningsklippet skildras vad som ledde fram till det historiska beslutet om bildandet av Israel 1947.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950

• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen.

 

Hur historia används och historiska begrepp

• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

 

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.