Nobeldagen

Den 10 december varje år firas Nobeldagen. Då delas Nobelpriset ut i både Stockholm och Oslo under högtidliga former.

Det här utbildningsklippet ger en bakgrund till Nobeldagen och lär eleverna om vem Alfred Nobel var och varför han instiftade Nobelpriset. 

Artikelnummer
Edu991133
0,00 kr

I det här utbildningsklippet får du veta om ursprunget till Nobeldagen och vem Alfred Nobel var.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv