Berlinmuren

Den 9 november 1989 öppnades gränsen mellan Öst- och Västberlin i Tyskland. Den historiska händelsen blev också början på det kalla krigets fall.

Varför byggdes den? Vilka konsekvenser fick det för invånarna i Berlin? Och vad var det som ledde till murens fall?

Artikelnummer
Edu991112
0,00 kr

I det här utbildningsklippet berättar vi mer om Berlinmurens historia, samt vad som ledde till dess fall.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Rättigheter och rättsskipning
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Samhällsresurser och fördelning
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.